|Εκπαιδευτική ενημέρωση για την Ξάνθη

Πρόσληψη 3 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ξάνθης

0
Η σύμβαση εργασίας θα αφορά σε χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για τις ειδικότητες των ΠΕ Αρχαιολόγων και ΠΕ Αρχαιολόγων με εξειδίκευση στη Μουσειολογία...

|ΕΛΜΕ Ξάνθης

|Δ.Ο.Ε.

|Ο.Λ.Μ.Ε.