|Εκπαιδευτική ενημέρωση για την Ξάνθη

Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων στον Δήμο Τοπείρου

0
Ο Δήμος Τοπείρου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων. Δείτε την...

|ΔΔΕ Ξάνθης

|Δ.Ο.Ε.

|Ο.Λ.Μ.Ε.