|Εκπαιδευτική ενημέρωση για την Ξάνθη

Πρόσληψη Εννέα Εργατών στον Δήμο Αβδήρων για δύο μήνες

0
Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη Εννέα (9) ατόμων (ΥΕ Εργατών) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για την...

|Διδασκαλικός Ξάνθης

|Ο.Λ.Μ.Ε.