Στις 19-08-2020 ολοκληρώθηκε ο διορισμός μονίμων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ο οποίος είχε ξεκινήσει, κάπου, τον Απρίλιο του 2019, βάσει του Νόμου 4589-29/1/2019 όπου προβλεπόταν και το σύστημα διορισμού και προσλήψεών τους.

Όπως συμβαίνει εδώ και δεκαετίες μετά την ολοκλήρωση των 2 χρόνων δόκιμης εργασίας οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε εντός διαστήματος  2 μηνών  να γίνουν μόνιμοι. Αυτό που παρατηρείται, όμως, είναι οι Διευθύνσεις εκπαίδευσης να μην έχουν εκδώσει διαπιστωτικές πράξεις μονιμοποίησής τους. Επιπλέον  απαντούν με συγχυτικό τρόπο στα αιτήματά τους εντείνοντας και παρατείνοντας την αγωνία τους.

Οι συνάδελφοι της συγκεκριμένης κατηγορίας, ας σημειωθεί ότι είναι από τους πιο ταλαιπωρημένους του εκπ/κού συστήματος, καθώς  για χρόνια, που σε κάποιες περιπτώσεις έφταναν έως και τα 15, εργάζονταν ως αναπληρωτές, χωρίς μόνιμη σχέση εργασίας.

Η χρονοτριβή που παρατηρείται στη μονιμοποίησή τους και ο μη ενιαίος  τρόπος διαχείρισης του ζητήματος από τις κατά τόπους Δ/νσεις δημιουργεί εύλογα ερωτήματα και προβληματισμό. Υπάρχουν Δ/νσεις οι οποίες εξέδωσαν πράξεις μονιμοποίησης. Γιατί δεν έχουν, αλήθεια, προχωρήσει σε ανάλογες πράξεις και οι λοιπές Δ/νσεις εκπαίδευσης; Η εξέλιξη της επαγγελματικής ζωής των εκπαιδευτικών καθορίζεται ισότιμα και ενιαία από το νόμο ή είναι στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε δ/ντή, -ντριας  εκπ/σης;

Ο νόμος 4823/2021 στο άρθρο 78 παρ. 3 ‘’προβλέπει’’ ότι  «Στην περίπτωση που το έργο ενός δόκιμου εκπαιδευτικού, καθώς και μέλους του Ε.Ε.Π. ή Ε.Β.Π. αξιολογηθεί ως «μη ικανοποιητικό», κατά την αξιολόγηση που λαμβάνει χώρα στη λήξη της δοκιμαστικής περιόδου… δεν μονιμοποιείται…».

Φρόντισε η κυβέρνηση του κου Μητσοτάκη να εξαρτήσει το θεμελιακό ζήτημα της μονιμότητας των εκπαιδευτικών με το αποτέλεσμα της αξιολόγησής τους. Η προσωπική αξιολόγηση, πάντως, δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή ακόμη!  Η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει όλο το νομοθετικό πλαίσιο αλλά όχι το «στρατό» που θα υλοποιήσει την αξιολόγηση (τους 800 Συμβούλους και Δ/ντές σχολείων), άρα δεν υφίσταται ο όρος που θέτει ο Νόμος  4823.

Ποιοι είναι οι λόγοι, αλήθεια, που για τους συναδέρφους της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης παρατείνεται αυτή η σχέση  δοκιμαστικής εργασίας με το Δημόσιο; Είναι αποτέλεσμα της έλλειψης συντονισμού του κατά άλλα πολυδιαφημισμένου επιτελικού κράτους; Είναι σκόπιμη καθώς κρατά σε μια ιδιότυπη ομηρία εκπαιδευτικούς που αγωνιούν για την τύχη τους;

Αυτό το παιχνίδι των καθυστερήσεων οφείλει, πάντως, να σταματήσει. Ούτε το Υπουργείο, ούτε οι Δ/νσεις Εκπ/σης επιτρέπεται να παρατείνουν την αγωνία χιλιάδων εκπαιδευτικών οι οποίοι δοκιμάστηκαν ποικιλοτρόπως στα σχολεία πριν δουν το όνομά τους γραμμένο στους πίνακες των διοριστέων.

Η διατήρηση ενός καθεστώτος εργασιακής επισφάλειας μπορεί να βρίσκεται στον πυρήνα  της πολιτικής αυτής της κυβέρνησης η οποία επέφερε σαρωτικές επί τα χείρω αλλαγές στα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά δε ωφελεί ούτε την εκπαίδευση ούτε τους εκπαιδευτικούς. Γιατί όπως έλεγε και ένα σύνθημα στα πανό των κινητοποιήσεών μας : «δάσκαλος σκυφτός, αμόρφωτος λαός».

Γιαννακίδου Χαρίκλεια, Γραμματέας Διδασκαλικού Συλλόγου Ξάνθης