21-03-23 Προκήρυξη των Πανελληνίων αγώνων  Τοξοβολίας  ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2022-23  

Η προκήρυξη ΕΔΩ

Υπόδειγμα δήλωσης ενδιαφέροντος ΕΔΩ

Υπόδεγιμα Υπεύθυνσης Δήλωσης ΕΔΩ