Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση ορισμού  Συντονιστή Κολύμβησης καθώς και η διάθεση εκπαιδευτικών για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2022-2023, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης.

Δείτε την απόφαση ορισμού