Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση ορισμού του Συντονιστή Κολύμβησης για τη ΔΠΕ Ξάνθης, καθώς και η διάθεση των εκπαιδευτικών ΠΕ11 στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Ξάνθης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΡΠΡΠ46ΝΚΠΔ-Β4Λ