Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για τη Συγκρότηση Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων (Ο.Ε.Σ.Α.Δ.) Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Έργο της Επιτροπής είναι η οργάνωση, διεξαγωγή και εποπτεία όλων των αθλητικών δραστηριοτήτων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης και ό,τι προβλέπεται από τα σχετικά έγγραφα και αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η Επιτροπή συγκροτείται από:

1. Σιδηροπούλου Μάλαμα, Διευθύντρια της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, ως Πρόεδρο.

2. Κοντογιάννη Κων/νο, Εκπ/κό Φ.Α, Υπεύθυνο ΦΑΣΧΑ της Δ.Π.Ε. Ξάνθης, ως Α’ Αντιπρόεδρο καιυπόλογο ΧΕΠ.
3. Στυλιανίδου Ευμορφία, Διευθύντρια της Δ.Π.Ε. Ξάνθης, ως Β’ Αντιπρόεδρο.
4. Καμέα Νικόλαο, Συντονιστή Φ.Α., ως Επόπτη με δικαίωμα ψήφου.
5. Πέτσιο Αθανάσιο, Εκπ/κό Φ.Α της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης ,ως Μέλος της επιτροπής.
6. Μπουναρτζή Δήμητρα, Εκπ/κό Φ.Α της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, ως Μέλος της επιτροπής.
7. Καγκασίδου Παρθενόπη, Εκπ/κό Φ.Α της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, ως Μέλος της επιτροπής.
8. Ζαΐμη Ζήση, Εκπ/κό Φ.Α της Δ.Π.Ε., ως Μέλος της επιτροπής.
9. Τσάκαλου Ελένη, Διοικητικό υπάλληλο κλ. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων της Δ.Δ.Ε. Ξάνθης, ως γραμματέα χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση