Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια απόφαση για την ανάκληση διάθεσης εκπαιδευτικού στο πρόγραμμα εφαρμογής του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση ανάκλησης