Γράφει η Γεωργία Μιχοπούλου

Αναμφίβολα το σχολείο είναι ένας χώρος, που η ανταλλαγή ιδεών, η διαμόρφωση προσωπικοτήτων και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης διαδραματίζουν πρωταρχικό ρόλο. Όμως τι στα αλήθεια γίνεται με την Αισθητική Αγωγή; Το Θέατρο; Τα Εικαστικά; Τη Μουσική; Θέλουμε ένα σχολείο «ανοιχτό» με κοινωνικές και πολιτισμικές  προσλαμβάνουσες ή ένα σχολείο «κλειστό» με αποκλειστική αρμοδιότητα την εκμάθηση της διδακτέας ύλης ή της διδαχθείσας;

Οι σύγχρονες κοινωνιολογικές μελέτες συγκλίνουν σε ένα σχολείο ανοιχτό στον πολιτισμό και στην κοινωνία με ισότιμες ευκαιρίες μάθησης για όλη την μαθητική κοινότητα. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής αναφέρει ότι η καλλιτεχνική διαδικασία ενσαρκώνει την διδακτική και παιδαγωγική τεχνική συνδυάζοντας την μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία λειτουργώντας επιτυχώς μέσα σε  διαθεματικούς  άξονες.

Την περασμένη σχολική χρονιά 2021-2022 προσλήφθηκαν ως καθηγητές/ήτριες  Αισθητικής Αγωγής, στον νομό Ξάνθης, 10 αναπληρωτές για το μάθημα των Εικαστικών, 5 αναπληρωτές για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής και 2 αναπληρωτές για το μάθημα της Μουσικής. Στους παραπάνω αριθμούς θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι 4 μόνιμες θέσεις των Εικαστικών και οι 2 μόνιμες θέσεις της Θεατρικής Αγωγής. Συνολικά 23 θέσεις για την Αισθητική Αγωγή και θέλω να πιστεύω ότι έπεται και συνέχεια με την σύσταση νέων οργανικών θέσεων για την κάλυψη όλων των λειτουργικών κενών της α/θμιας εκπαίδευσης.

Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω τον ρόλο της Αισθητικής Αγωγής όπου επηρεάζει και εμπλέκει τους μαθητές και τις μαθήτριες διανοητικά, λεκτικά και συναισθηματικά. Είναι γι αυτούς το καλύτερο μάθημα της κοινωνικότητας, της ενσυναίσθησης, του σεβασμού προς τον άλλον και της ικανότητας να σκέφτονται και να κατανοούν τις πολιτισμικές αξίες.