Ανακοινώθηκε από το Δ.Π.Θ. ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση για την
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά 2024-2025 παρατείνεται μέχρι 15 Ιουλίου 2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας φοιτητών:
https://students.duth.gr

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση

Πηγή