Εκδόθηκαν από την ΕΕΤΑΑ τα προσωρινά αποτελέσματα για τα voucher των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής πλατφόρμας (με τη χρήση κωδικών taxisnet) ή από τα παρακάτω αρχεία για τους δήμους της ΠΕ Ξάνθης με την αναζήτηση κωδικού αριθμού ηλεκτρονικής αίτησης.

Τα προσωρινά αποτελέσματα με ΠΛΗΡΗ φάκελο

Δήμος Αβδήρων

Δήμος Μύκης

Δήμος Ξάνθης

Δήμος Τοπείρου

Τα προσωρινά αποτελέσματα με ΜΗ ΠΛΗΡΗ φάκελο

Δήμος Αβδήρων

Δήμος Μύκης

Δήμος Ξάνθης

Δήμος Τοπείρου

Υποβολή Ενστάσεων έως και την Παρασκευή 26 Αυγούστου

Ενστάσεις επί των Προσωρινών Πινάκων Αιτούντων με πλήρη και ελλιπή δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν στην εφαρμογή της ΕΕΤΑΑ («Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων»), με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf.

Στην ένσταση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά ο λόγος για τον οποίο αυτή υποβάλλεται, και θα πρέπει να συνοδεύεται από το/τα απαιτούμενο/α δικαιολογητικό/ά σε μορφή pdf. Ενστάσεις ασαφείς ή υποβολή δικαιολογητικών χωρίς έντυπο ηλεκτρονικής ένστασης, που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, χωρίς την προαναφερόμενη διαδικασία, θα απορρίπτονται και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Πηγή: ΕΕΤΑΑ