Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα  του ΥΝΑΝΠ: www.ynanp.gr η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εισαγωγή σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2023-24.

Δείτε την προκήρυξη