Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις ανάθεσης Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε. αρμοδιότητας Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Δείτε την απόφαση για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

Δείτε την απόφαση για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση