Δημοσιεύθηκαν στη Διαύγεια οι τροποποιήσεις των αποφάσεων για την Ανάθεση Γενικής Παιδαγωγικής Ευθύνης Συμβούλων Εκπαίδευσης Π.Ε. & Δ.Ε. αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Δείτε την απόφαση για την Π.Ε. 

Δείτε την απόφαση για τη Δ.Ε. 

Δείτε τις προηγούμενες αποφάσεις