Με δύο προσκλήσεις που εξέδωσε το Ι.Ε.Π. καλεί τους εκπαιδευτικούς να καταθέσουν σχετική αίτηση για απόσπαση ως επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.

Δείτε παρακάτω τις δύο προσκλήσεις:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικού προσωπικού στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις τετραετούς διάρκειας ως διοικητικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)