Δύο εγκυκλίους εξέδωσε το ΥΠΑΙΘ για τις αποσπάσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ. Οι αιτήσεις απόσπασης θα υποβάλλονται  από την 6/4/2023 έως και την 18/4/2023.

Δείτε παρακάτω τις εγκυκλίους:

Εγκύκλιος πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές/ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το διδακτικό έτος 2023-2024

Εγκύκλιος πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Πηγή : ΥΠΑΙΘ