Έγγραφο εξέδωσε το Δ.Σ. της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας σχετικά με τις αποσπάσεις στον παιδικό σταθμό του Υ.ΠΑΙ.Θ..

Διαβάστε παρακάτω το έγγραφο της ΔΟΕ:

Θέμα: Για την απαράδεκτη επιχείρηση απόσπασης νηπιαγωγών στον παιδικό σταθμό του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μετά την αποτυχημένη απόπειρα της ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ., τον Οκτώβριο του 2022, να μετακινήσει συναδέλφους νηπιαγωγούς, αποσπασμένες για παροχή διοικητικού έργου στην κεντρική υπηρεσία στον παιδικό σταθμό του Υ.ΠΑΙ.Θ., επανέρχεται, αποκαλύπτοντας τις προθέσεις της, στη φετινή εγκύκλιο των αποσπάσεων με τη διατύπωση «Οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας ΠΕ60 που θα αιτηθούν και θα αποσπαστούν στο ΥΠΑΙΘ, θα κληθούν να τοποθετηθούν είτε ως ανωτέρω είτε στον Παιδικό Σταθμό του ΥΠΑΙΘ».

Αν και η εγκύκλιος των αποσπάσεων έχει ημερομηνία 31-3-2023, η παραπάνω αναφορά στους/στις προς απόσπαση  νηπιαγωγούς, επιχειρείται να αποκτήσει νομιμοποίηση με τη διάταξη που περιέχεται, ως τροπολογία, στο άρθρο 130 του νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με τίτλο «Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις», το οποίο ψηφίστηκε από τη Βουλή στις 3-4-2023. Είναι σαφές ότι η προγενέστερη εγκύκλιος δεν μπορεί να βρει νομικό  έρεισμα σε μεταγενέστερη διάταξη νόμου, είναι επομένως παντελώς αστήρικτη νομικά.

Η διάταξη  έχει ως εξής: «Ο παιδικός σταθμός στελεχώνεται από διοικητικούς υπαλλήλους των κλάδων ΠΕ Παιδαγωγών πρώιµης παιδικής ηλικίας, ΤΕ Παιδαγωγών πρώιµης παιδικής ηλικίας, ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων και ΠΕ Ψυχολόγων, καθώς και από μόνιμους εκπαιδευτικούς ή µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των κλάδων ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων, ΤΕ01.30 Βοηθών Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων και ΠΕ23 Ψυχολόγων, που αποσπώνται σύµφωνα µε την περ. α) της παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186). Αν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι διοικητικοί υπάλληλοι ή οι εκπαιδευτικοί των κλάδων του πρώτου εδαφίου, ο παιδικός σταθμός μπορεί να στελεχώνεται και από διοικητικούς υπαλλήλους του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών ή από αποσπασμένους μόνιμους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ 60 Νηπιαγωγών…»

Με δεδομένο ότι έπειτα από την καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής με το άρθρο 34 του ν. 4704/2020 δεν είναι δυνατή η φοίτηση προνηπίων και νηπίων (ηλικίες 4-6 ετών) στους παιδικούς σταθμούς, το γεγονός ότι η εγκύκλιος είναι νομικά αστήρικτη αλλά και με το ότι η ίδια η μόλις ψηφισμένη διάταξη δεν αναφέρει και ορθά, την ειδικότητα ΠΕ 60 σε αυτές που στελεχώνουν με αίτηση απόσπασης τις θέσεις του παιδικού σταθμού του Υ.ΠΑΙ.Θ., το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. καταγγέλλει την αντιεπιστημονική μεθόδευση και καλεί την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. να προχωρήσει άμεσα στην ανάκληση της εγκυκλίου των αποσπάσεων «σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2023-24» με ημερομηνία 31-3-2023 και να την ανακοινοποιήσει με την επιβαλλόμενη εξαίρεση της ειδικότητας ΠΕ60 Νηπιαγωγών από αυτές που δύναται να στελεχώνουν τον παιδικό σταθμό του Υπουργείου.

Τα καθήκοντα που εκτελούνται από τους/τις υπαλλήλους που στελεχώνουν τον παιδικό σταθμό, είναι σαφές ότι βρίσκονται εκτός του πλαισίου που ορίζει το πτυχίο των νηπιαγωγών (παροχή εκπαιδευτικού έργου αποκλειστικά  σε παιδιά ηλικίας 4 – 6 ετών) και η επαγγελματική και επιστημονική τους κατάρτιση, δεδομένου ότι στον παιδικό σταθμό φοιτούν παιδιά ηλικίας 2,5 έως 4 ετών.

Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αναμένει από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. την άμεση αποκατάσταση της νομιμότητας και του σεβασμού των επιστημονικών-επαγγελματικών πεδίων και δικαιωμάτων όπως απορρέουν από το πτυχίο των νηπιαγωγών, επιφυλασσόμενο για κάθε νόμιμο μέσο αντιμετώπισης της, απευκταίας, αυθαιρεσίας.

Πηγή : Δ.Ο.Ε.