Αναρτήθηκε στη Διαύγεια ο τελικός πίνακας επιλογής των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε τον τελικό πίνακα

 

6ΑΤΤ46ΜΤΛΗ-6ΥΑ