Δημοσιεύθηκαν απο το ΥΠΑΙΘ οι συμπληρωματικές μεταθέσεις, οι τροποποιήσεις μεταθέσεων, οι ανακλήσεις μεταθέσεων και οι διορθώσεις μεταθέσεων, από περιοχή σε περιοχή, των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το έτος 2023.

Δείτε την απόφαση