Αναρτήθηκαν από το ΥΠΑΙΘ οι οδηγίες για την εγγραφή των επιτυχόντων μαθητών/τριών στην Α΄τάξη Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Α΄ τάξη Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2023-24.

Δείτε τις οδηγίες

ΟΔΗΓΙΕΣ_ΓΙΑ_ΕΓΓΡΑΦΗ_ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ_ΜΑΘΗΤΩΝ_ΣΕ_Ε

Πηγή : ΥΠΑΙΘ