Δημοσιεύθηκαν οι προσωρινές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΣΥΔΕ Ξάνθης.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο