Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε την απόφαση

6Ο9Κ46ΜΤΛΗ-ΗΟΣ