Αναρτήθηκε από το ΥΠΑΙΘ ο τελικός πίνακας αξιολόγησης υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση στις σχολικές μονάδες στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2023-2024 και από το ημερολογιακό έτος 2024 Νοτίου Ημισφαιρίου.

Δείτε τον πίνακα

91ΡΚ46ΜΤΛΗ-ΑΔΦ_ΚΥΡΩΣΗ_ΤΕΛΙΚΩΝ_ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΩΝ_ΠΙΝΑΚΩΝ