Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών σε φορείς & υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΠΕ 2023-2024 σε φορείς & υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

1.Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2023-2024

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. στο Ίδρυμα Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολικό έτος 2023-2024

3. Απόσπαση εκπαιδευτικού Π.Ε. στον ΕΟΠΠΕΠ για το σχολικό έτος 2023-2024

4. Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2023-2024

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για το σχολικό έτος 2023-24

6. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας καιΒ/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2023-24

8. Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε ΚΕΔΑΣΥ για το σχολικό έτος 2023-2024

9. Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος  2023-2024

10.Αποσπάσεις Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024

11.Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα (ΙΜΜΑ), για το σχολικό έτος 2023-2024

12. Aπόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα για το σχολικό έτος 2023-2024

13.Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στον Διεπιστημονικό Οργανισμό ΑναγνώρισηςΤίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), για πέντε (5) σχολικά έτη, από το 2023-24 έως και το 2027-28

14. Απόσπαση εκπαιδευτικών Π.Ε. στο ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, για το σχολικό έτος 2023-2024

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών ΔΕ 2023-2024 σε φορείς & υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘΑ

1.Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες για το σχολικό έτος 2023-24

2. Απόσπαση εκπαιδευτικού Δ.Ε. στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για το σχολικό έτος 2023-24

3. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για το σχολικό έτος 2023-24.

4. Aπόσπαση εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Πανεπιστήμια & ΑΣΠΑΙΤΕ για το σχολικό έτος 2023-2024

5. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για το σχολ. έτος 2023-24.

6. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχολικό έτος 2023-24. 

7. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

8. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ86 σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-24. 

9. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. για το σχολικό έτος 2023- 2024

10.Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στις Περιφερειακές Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης και στις Δ/νσεις Β΄/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2023-2024

11. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης σε Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να οριστούν
ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) σε Κέντρα ή/και δομές Φιλοξενίας  Προσφύγων για το σχολικό έτος 2023-2024

12. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. στην Ακαδημία Αθηνών για το σχολικό έτος 2023-24

13. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για άσκηση διοικητικού έργου  στα Δ.Ι.Ε.Κ. για το σχολικό έτος 2023-24

14. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Ιερές Μητροπόλεις, σε Ιερές Αρχιεπισκοπές, στην Ιερά Σύνοδο και στο Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος για τοσχολικό έτος 2023-24

15. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024 στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων

16. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023- 2024 στο Γυμνάσιο “Αρμενικός Κυανούς Σταυρός”

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ