Τοποθετήσεις μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Ξάνθης.

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης για την Πρωτοβάθμια

6ΙΛΜ46ΜΤΛΗ-7Ξ8

Δείτε την απόφαση τοποθέτησης για τη Δευτετοβάθμια

6Ε0Υ46ΜΤΛΗ-Ψ3Θ