Αναρτήθηκαν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πειραματικά Σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας – Θράκης κατά το σχολικό έτος 2023-2024.

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά στο χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτής ή μη δεκτής με αποκλειστική προθεσμία κατάθεσης των ηλεκτρονικών ενστάσεων από τη Τετάρτη 12-07-2023 και ώρα 00:05 έως την Παρασκευή 14-07-2023 και ώρα 15:00.

Δείτε τους πίνακες δεκτών

 

Δείτε του πίνακες μη δεκτών

Πηγή