Αναρτήθηκαν οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2023-2024.

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_2023-2024_τελικό

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες

ΑΠΟΦΑΣΗ_ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ_Δ.Β._Ε.Β.Ε_2023-2024

Πηγή : ΥΠΕΘΑ