Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αν. Μακεδονίας -Θράκης για το σχολικό έτος 2023-2024.

Στη Διεύθυνση Π.Ε. Ξάνθης αναστέλλεται η λειτουργία των παρακάτω σχολικών μονάδων:

Α/Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 Νηπιαγωγείο Κύρνου
2 Νηπιαγωγείο Αιώρας
3 Νηπιαγωγείο Τεμένους
4 Δημοτικό Σχολείο Νέου Ολβίου
5 Δημοτικό Σχολείο Δεκάρχου
6 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Αιώρας
7 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Παλιού Ζυγού

 

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

92ΜΝ46ΜΤΛΗ-ΦΥΔ