Ανακοινώθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ η Προκήρυξη-Πρόσκληση πλήρωσης εκατόν είκοσι (120) θέσεων Ιεροδιδασκάλων ισλαμικής θρησκείας στις Μουφτείες της Θράκης. Οι Ιεροδιδάσκαλοι θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δέκα (10) μηνών.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΙΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ_2023

Πηγή : ΥΠΑΙΘΑ