Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες του εξωτερικού για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 και τα ημερολογιακά έτη 2024, 2025 & 2026 Ν. Ημισφαιρίου.

Από την Ξάνθη παίρνουν απόσπαση σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού οι παρακάτω εκπαιδευτικοί.

Α/Α ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΩΡΑ ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ
 

1.

 

ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑ ΠΕ70 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
 

2.

 

ΜΟΝΑΧΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΠΕ70 ΜΑΘΙΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΝΑ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

 

Δείτε όλες τις αποσπάσεις σε σχολικές μονάδες του εξωτερικού

Ψ2Ω446ΝΚΠΔ-ΙΤ8

Δείτε τις αποσπάσεις στις σχολικές μονάδες της Κύπρου 

ΡΓΗΚ46ΝΚΠΔ-33Φ