Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις σχολικές μονάδες που εντάσσονται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2023-2024.

Στην Ξάνθη εντάσσονται οι παρακάτω σχολικές μονάδες.

Δείτε το ΦΕΚ

FEK-2023-Tefxos B-04874-downloaded -02_08_2023