Με έγγραφό του ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης ζητά την καταγραφή και δημοσιοποίηση όλων των κενών, ενέργειες οι οποίες αποτελούν πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας και του συνδικαλιστικού κινήματος για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αλλά και του οικογενειακού προγραμματισμού των εκπαιδευτικών.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση