Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση της τροποποίησης  διάθεσης για τη συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ79.

Δείτε την απόφαση Τροποποίησης διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ79

Δείτε την απόφαση Διάθεσης για συμπλήρωση ωραρίου εκπ/κών ειδικοτήτων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ79, ΠΕ86, ΠΕ91