Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση για την Ίδρυση Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π..

Στη ΔΠΕ Ξάνθης ιδρύονται για το σχολικό έτος 2023 -2024 οι παρακάτω τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π..

Δείτε ολόκληρη την απόφαση