Εγκύκλιο εξέδωσε το Υ.ΠΑΙ.Θ.Α σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2023-2024.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο Συλλογικός Προγραμματισμός γίνεται έως 23 Οκτωβρίου 2023, με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊσταμένου και με τους κωδικούς ΠΣΔ σχολείου. Ο Σχεδιασμός Δράσης πραγματοποιείται έως 10 Δεκεμβρίου 2023, με ευθύνη του Συντονιστή Ομάδας και με προσωπικούς κωδικούς ΠΣΔ του Συντονιστή. Η Υλοποίηση και η Αποτίμηση Δράσης γίνεται έως 30 Μαΐου 2024, με ευθύνη του Συντονιστή Ομάδας και με προσωπικούς κωδικούς ΠΣΔ του Συντονιστή. Τέλος, η Ετήσια Έκθεση Αξιολόγησης πραγματοποιείται έως 25 Ιουνίου 2024, με ευθύνη του Διευθυντή/Προϊσταμένου και με τους κωδικούς ΠΣΔ σχολείου. Η καταχώριση των παραπάνω δεδομένων γίνεται στην ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ https://sch-eval.iep.edu.gr/ .

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας και η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης έχουν συντάξει ενιαία κείμενα σαν απάντηση στην αξιολόγηση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α., η οποία, όπως αναφέρουν, δεν στοχεύει στην όποια αναβάθμιση, αλλά επιχειρεί να αλλάξει τη δομή και το περιεχόμενο του σχολείου και οδηγεί στην κατηγοριοποίηση και υποβάθμισή του.

Δείτε τα ενιαία κείμενα της Δ.Ο.Ε. 

Δείτε τα ενιαία κείμενα της Ο.Λ.Μ.Ε.