Οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 Δασκάλων Μειονοτικού
Προγράμματος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο