Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές συναδέλφισσες,

Παρακάτω θα βρείτε έναν χρηστικό οδηγό για τον τρόπο πάλης που έχει υιοθετήσει η ΔΟΕ, με καθοριστική τη συμβολή του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών Π.Ε., απέναντι στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, τους μέντορες- συντονιστές και την ατομική αξιολόγηση. Ο οδηγός είναι σύντομος χωρίς πολλές αναλύσεις, αφού τα θέματα έχουν ήδη συζητηθεί διεξοδικά τις προηγούμενες χρονιές.

Αξιολόγηση σχολικής μονάδας

Η αξιολόγηση της «σχολικής μονάδας» στοχεύει κατατάξει-κατηγοριοποιήσει σχολεία, μαθητές, εκπαιδευτικούς και να  ανοίξει τον δρόμο του ανταγωνισμού μεταξύ των σχολείων στη λειτουργία τους ως επιχειρήσεις και στην όρθωση μορφωτικών φραγμών στους μαθητές και τις μαθήτριές μας.

Για την πολιτική που θα ακολουθήσει το κάθε σχολείο (δημοτικό-νηπιαγωγείο) απέναντι στην αξιολόγηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά ειδική συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων. Η απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αν δηλαδή το σχολείο κινηθεί με τα Ενιαία Κείμενα της ΔΟΕ ή αν θα προχωρήσει στην αξιολόγηση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία και είναι δεσμευτική για όλους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των σχολείων έχουν μία ψήφο, όπως και όλοι/ όλες οι υπόλοιποι/ες συνάδελφοι/ισσες. Μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του/της Διευθυντή, Προϊσταμένου/ης υπολογίζεται διπλή.

Η ΔΟΕ έχει στείλει ήδη τα ενιαία κείμενα της πρώτης φάσης και το ίδιο θα κάνει και στη συνέχεια. Αντιγράφουμε τους άξονες που έστειλε η ΔΟΕ (προσοχή, να επιλεγούν άξονες  που έχει στείλει η ΔΟΕ δηλ τους 1,3,4,6,7 και 8) όσους αποφασίσει ο Σύλλογος Διδασκόντων (το μέγιστο για νηπιαγωγείο 2 άξονες και για δημοτικά μέχρι 6 άξονες). Δεν προσθέτουμε και δεν αφαιρούμε τίποτα. Αντιγράφουμε και κάνουμε επικόλληση πατώντας ctr+ V. Επίσης στη ίδια συνεδρίαση γίνεται η κατανομή των εκπαιδευτικών σε ομάδες, ανά άξονα, και ορίζεται ο συντονιστής ο οποίος αναρτά τα κείμενα στην πλατφόρμα του ΙΕΠ. Η κατεύθυνση είναι να διασφαλίζεται ότι σε κάθε ομάδα η σύνθεση διαμορφώνει πλειοψηφία για την ανάρτηση των ενιαίων κειμένων. Γι’ αυτό προτείνεται να είναι όλος ο σύλλογος σε όλους τους άξονες (δεν υπάρχει κανένας νομοθετικός περιορισμός για τον αριθμό μελών ανά ομάδα εργασίας).

*Επισυνάπτουμε σχέδιο πρακτικού για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Μέντορες- Ενδοσχολικοί Συντονιστές

Ο ορισμός μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών συνδέεται με πτυχές της ατομικής αξιολόγησης. Συντελούν στη διαμόρφωση ενός ενδοσχολικού δικτύου καθοδήγησης, ελέγχου και εποπτείας, ενός ιεραρχικού θεσμικού πλαισίου ατομικής αξιολόγησης και υποβαθμίζουν τους Συλλόγους Διδασκόντων. Η ΔΟΕ έχει κηρύξει απεργία- αποχή σε σχέση με τον ορισμό και τα καθήκοντά τους.

Ο ορισμός μεντόρων και ενδοσχολικών συντονιστών δεν εξαρτάται  από συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά γίνεται με Πράξη Διευθυντή. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι αν ο/η Διευθυντής/ντρια, Προϊστάμενος/μένη δηλώσει απεργία- αποχή δε γίνεται κανένας σχετικός ορισμός. Παρ’ όλα αυτά συνιστούμε την υπογραφή της απεργίας – αποχής από όλα τα μέλη του διδακτικού προσωπικού για να μην αφήσουμε το βάρος να πέσει σε έναν άνθρωπο. Αν παρ’ ελπίδα ο/η Διευθυντής/ρια δε συμμετέχει στην απεργία- αποχή, τότε ο/η συνάδελφος/ισσα που θα ορίσει, με τη συμμετοχή του στην απεργία αποχή δεν εκτελεί τα καθήκοντα καλυπτόμενος/-μενη πλήρως από την την απεργία-αποχή που έχει δηλώσει.

*Σας επισυνάπτουμε τη δήλωση απεργίας- αποχής, η οποία αφού υπογραφεί, πρωτοκολλείται από τον Διευθυντή και παραμένει στα Εισερχόμενα του σχολείου.

Ατομική αξιολόγηση

Η ατομική αξιολόγηση αποτελεί, σημαντικό, τμήμα της συνολικής στρατηγικής της νεοφιλελεύθερης αντίληψης που οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών (συνδέεται άμεσα με την αντίστοιχη του σχολείου και των μαθητών μέσω των εξετάσεων τύπου pisa σε ένα ενιαίο πλαίσιο) και στοχεύει η εκπαίδευση να λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια (ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης),  αντίστοιχα των επιχειρήσεων, όπως έχει συμβεί στα αγγλοσαξονικά εκπαιδευτικά συστήματα διεθνώς (Αγγλία, Αμερική, Αυστραλία κλπ) και παράλληλα μας γυρίζει πίσω στις σκοτεινές σελίδες του επιθεωρητισμού. Είναι από τη φύση της υποκειμενική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να χειραγωγήσει και να δημιουργήσει ελεγχόμενους εκπαιδευτικούς και κομματικούς στρατούς. Η ΔΟΕ έχει αξιοποιήσει την μορφή της απεργίας- αποχής για όλα τα στάδια που αφορούν τις εξωδιδακτικές διαδικασίες (ανάρτηση προσόντων, συνάντηση με σύμβουλο κλπ) καθώς και στάσεις εργασίας (κάθε μήνα προκηρύσσονται από το ΔΣ της ΔΟΕ) για τις ώρες που ο σύμβουλος επιχειρήσει να παρακολουθήσει και να βαθμολογήσει τον εκπαιδευτικό (εάν δεν έρθει στην τάξη για παρακολούθηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε βαθμολογία).

Η υπογραφή της επισυναπτόμενης φόρμας για συμμετοχή σε απεργία αποχή (και αυτή πρωτοκολλείται από τον Διευθυντή και παραμένει στα Εισερχόμενα του σχολείου) δεν χρειάζεται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Όταν ο σχολικός Σύμβουλος ή ο Διευθυντής επιχειρήσουν να μας αξιολογήσουν τους παραπέμπουμε σε αυτή την πρωτοκολλημένη δήλωσή μας.

Να σημειωθεί ότι και οι τρεις μορφές αγώνα (ενιαία κείμενα, απεργία αποχή από μέντορες- ενδοσχολικοί συντονιστές και από την ατομική αξιολόγηση) είναι νόμιμες και δεν μπορούν να επιφέρουν κυρώσεις εναντίον μας (υπάρχει σχετική νομολογία και όλες οι διαδικασίες έχουν νομική υπόσταση μέσω ενεργειών της νομικής υπηρεσίας της ΔΟΕ). Σε κάθε περίπτωση η ΔΟΕ, οι Σύλλογοι Εκπαιδευτικών και όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη του Αυτόνομου Δικτύου Εκπαιδευτικών θα βρίσκονται δίπλα σε κάθε συνάδελφο/ισσα που μας έχει ανάγκη.

Το Αυτόνομο Δίκτυο Εκπαιδευτικών  θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή του αγώνα για ένα ποιοτικό Δημόσιο Σχολείο για όλα τα παιδιά.

ΔΗΛΩΣΗ-ΑΠΕΡΓΙΑΣ-ΑΠΟΧΗΣ-ΜΕΝΤΟΡΕΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Σχέδιο-Πρακτικού-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΦΑΣΗ-1-2023_2024

Σχέδιο-Πρακτικού-ΕΙΔΙΚΑ-ΦΑΣΗ-1-2023_2024

Σχέδιο-Πρακτικού-ΔΗΜΟΤΙΚΑ-ΦΑΣΗ-1-2023_2024

ΔΗΛΩΣΗ-για-Α_Α-9_2_2023