Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις πρόσληψης των Ιεροδιδασκάλων στις Μουφτείες Ξάνθης, Κομοτηνής και Διδυμοτείχου.

Δείτε τους Ιεροδιδασκάλους που προσλαμβάνονται στη Μουφτεία Ξάνθης

Δείτε τους Ιεροδιδασκάλους που προσλαμβάνονται στη Μουφτεία Κομοτηνής

Δείτε τους Ιεροδιδασκάλους που προσλαμβάνονται στη Μουφτεία Διδυμοτείχου