Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας τα Ενιαία Κείμενα για τον Σχεδιασμό Δράσης.

Η εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει ότι ο Σχεδιασμός Δράσης πραγματοποιείται έως 10 Δεκεμβρίου 2023, με ευθύνη του Συντονιστή Ομάδας και με προσωπικούς κωδικούς ΠΣΔ του Συντονιστή.

Ενιαία κείμενα Δημοτικά Σχολεία

Ενιαία κείμενα Νηπιαγωγεία

Ενιαία κείμενα Ειδικά Σχολεία

Δείτε το χρονοδιάγραμμα εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων

Πηγή : ΔΟΕ