Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση με τις Μεταβολές των Μειονοτικών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025.

Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία ήδη λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, με την προτεινόμενη νέα οργανικότητα, λόγω εγγραφής σε αυτά αριθμού μαθητών, κατά πολύ μικρότερου από τον προβλεπόμενο της παλαιάς οργανικότητας.

1) Σημείωση: Τα ανωτέρω Μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία δεν λειτουργούν, τα τελευταία σχολικά έτη, λόγω έλλειψης μαθητών.
2) Σημείωση: Όσα σχολεία υποβιβάζονται, εφόσον υπάρξει ξανά ο ελάχιστος αναγκαίος αριθμός μαθητών, μπορούν να επαναλειτουργήσουν με νέα οργανικότητα, κατόπιν επαναξιολόγησης του θέματος αυτού με νεότερη απόφαση.

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ

FEK-2023-Tefxos B-07434-downloaded -29_12_2023