Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων παραίτησης ορίζεται από την Πέμπτη 1-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2024.

Δείτε την εγκύκλιο

ΨΡ2Ο46ΝΚΠΔ-Ω33