Το νεοσύστατο Δ.Σ. του Συλλόγου Δασκάλων Μειονοτικών Δημοτικών Σχολείων Ξάνθης – Αποφοίτων ΕΠΑΘ έχει ως εξής :

  • Χαλήλ Ναλέν – Πρόεδρος
  • Ιµάµ Τζιχάτ – Α’ Αντιπρόεδρος
  • Χαµζά Σερχάv – Β’ Αντιπρόεδρος
  • Καπζά Μεχµέτ – Γ.Γραµµατέας
  • Μολλά Μπαχρεδήν – Αν. Γραµµατέας
  • Ιµπίς Ογλού Ισµέτ – Ταµίας
  • Μολλά Ισεϊν Χασάv Σεϊχάν – Αν. Ταµίας