Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-25 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στα Νηπιαγωγεία

Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να κάνουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκουν, σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας, στην εφαρμογή https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ .

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο εγγραφής στα Νηπιαγωγεία

ΨΡΚΛ46ΝΚΠΔ-ΑΜΡ

Εγγραφή στα Δημοτικά Σχολεία

Απαραίτητα δικαιολογητικά εγγραφής στα Δημοτικά Σχολεία:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘΑ.

β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας.

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Εγγραφές στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο 

98ΑΗ46ΝΚΠΔ-1ΡΛ