Δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια η απόφαση της ανασυγκρότησης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) Αν. Μακεδονίας- Θράκης.

Δείτε την απόφαση

6Μ9Ψ46ΝΚΠΔ-ΠΛΖ