Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για αποσπάσεις σε Ευρωπαϊκά Σχολεία είναι από 22-3- 2024 έως και 1-4-2024 και ώρα 15:00.

Δείτε την πρόσκληση

6ΨΗ046ΝΚΠΔ-638