Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση του αριθμού των εισακτέων μαθητών/τριών σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025.

Ο αριθμός των κενών θέσεων των εισακτέων μαθητών/μαθητριών στις εισαγωγικές τάξεις των ΠΕΙ.Σ. της Ξάνθης για το σχολικό έτος 2024-2025 φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση

ΡΥ7Β46ΝΚΠΔ-0ΨΞ