Δημοσιεύθηκαν στην Eφημερίδα της Κυβερνήσεως δύο αποφάσεις σχετικά με την ενδοσχολική βία.

Η μία αφορά τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπεύθυνων αποδεκτών αναφορών στη σχολική μονάδα, καθώς και τις τετραμελείς ομάδες δράσης στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, ενώ η άλλη τη δημιουργία και λειτουργία της Ειδικής Ψηφιακής Πλατφόρμας για την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και των φαινομένων εκφοβισμού.

Δείτε το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα

Δείτε το ΦΕΚ για την Ειδική  Ψηφιακή Πλατφόρμα