Στις 22 Απριλίου 2024 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των Πειραματικών σχολείων οι προσωρινοί κατάλογοι των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία με αναφορά στον κωδικό της αίτησης και την ειδική κατηγορία, ανά σχολική μονάδα.

Δείτε τον προσωρινό κατάλογο αιτήσεων στην ιστοσελίδα του 17ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης

Δείτε τον προσωρινό κατάλογο αιτήσεων στην ιστοσελίδα του 13ου Πειραματικού Νηπιαγωγείου Ξάνθης

Στις 24 Απριλίου 2024 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα των εξεταστικών κέντρων, οι προσωρινοί κατάλογοι των αιτήσεων για εισαγωγή στα Πρότυπα σχολεία και τα Εκκλησιαστικά σχολεία με αναφορά στον κωδικό της αίτησης ανά εξεταστικό κέντρο.

Πηγή : ΔΕΠΠΣ