Αναρτήθηκαν στη Διαύγεια οι αποφάσεις μετάταξης μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας που είναι προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στην Ξάνθη μετατίθεται μία υπάλληλος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στο ΚΕΔΑΣΥ Ξάνθης και μία υπάλληλος ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Δείτε τις αποφάσεις μετάταξης