Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) καλεί τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε θέσεις εκπαιδευτικών των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.:

α) της οικείας βαθμίδας σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,

β) διαφορετικής βαθμίδας, στην περίπτωση που η προκηρυσσόμενη θέση είναι κοινής ειδικότητας, σε Π.Δ.Ε. της επιλογής τους,

 γ) της περιοχής διορισμού τους, στην περίπτωση που έχουν διοριστεί κατά το σχολικό έτος 2023-2024,

να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/aitese-ekpaideutikou-gia-theteia-se-protupa-kai-peiramatika-skholeia

 Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Τρίτη 02/07/2024 και ώρα 17:00  έως την Τρίτη 09/07/2024 έως τις 23:59.

Δείτε στον παρακάτω πίνακα τα κενά στα Πειραματικά Σχολεία της Ξάνθης

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη 

Πηγή : Δ.Ε.Π.Π.Σ