Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η απόφαση της ανασυγκρότησης του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.).

Δείτε την απόφαση